Ekonomi och säkerhetsinformation

Förutom det självklara i behovet av utbildning i risker för de som
arbetar i en verksamhet med tryckluft, så finns det lagkrav
som kräver att arbetsgivaren utbildar sin personal i de risker som arbetet
innebär.
Se AFS 2006:4 i ”§ 16” samt bilagan ”Till § 16”.

Att komma i kontakt med tryckluft eller vistas i närheten av en tryckluftsinstallation kräver utbildning om gällande risker.
En sådan utbildning skulle minska olycksantalet.

Vad ska riskbedömas enligt AFS 2006:4

Hela anläggningen skall riskbedöma
AFS 2006:4 kraven i dessa föreskrifter gäller generellt för all typ av arbetsutrustning. Arbetsutrustning är en grupp sammanfogade enheter som tillsammans bildar en fungerande enhet – Kompressorer – filter – tryckkärl – torkutrustning – oljeavskiljare – rörsystem.

Denna proceduren måste hållas levande, då det gäller människa och maskin i samspel.