Er säkerhet. Vårt uppdrag.

Kompletta riskbedömningar. Ackrediterade av Swedac.

För er säkerhet.

Riskbedömning av trycksatt anordning och riskbedömning av tryckluftsinstallationer - två helt olika saker.

Ackrediteringsmarke_rgb_vit_5508.png
Kontrollorgan Typ A

Ackrediterat för riskbedömning av
tryckluftsinstallationer

 
 

Vi minimerar era risker

 
GettyImages-691039051.jpg

Riskbedömningar efter Arbetsmiljö-verkets föreskrifter

Ackrediteringsmarke_rgb_vit_5508.png

Enligt AFS 2006:4 3 § måste man som arbetsgivare kontinuerligt riskbedöma sina arbetsutrustningar, maskiner och installationer. Detta för att dessa ska kunna användas med betryggande säkerhet.

Kravet på riskbedömning finns i många författningssamlingar från många myndigheter. 

GettyImages-933479452_edited.jpg

Utbildning i arbets-miljörisker och egen-kontroller

Att ha god och väldokumenterad kunskap kring riskerna på den egna arbetsplatsen är en förutsättning för att skapa en säker arbetsplats.

Vi utbildar er för att ni själva ska kunna identifiera och vidta nödvändiga åtgärder för de risker som finns på er arbetsplats.

GettyImages-595349921_edited.jpg

Riskbedömning av tryckluftsfilters funktion

Ackrediteringsmarke_rgb_vit_5508.png

Vid ackrediterad riskbedömning av tryckluftsinstallationer går det att välja till vår funktionskontroll av ledningsfilter mot både koncern- eller kundkrav efter ISO 8573 och t.ex. arbetsmiljökrav AFS 2006:4 §19. 

Vid funktionskontroll används Dräger-metoden vilket inte skall likställas med laboratorietest. 

Vi tror på säkerhet för all personal

 
 
GettyImages-726785527.jpg

Om våra riskbedömningar och varför detta är viktigt

Vi vet att verksamhetsbedrivare idag har ont om tid och att det lagstadgade arbetsmiljöarbetet dessvärre ganska ofta blir lidande på grund av detta. Detta påverkar såklart säkerheten på arbetsplatserna. 

Vi på Treffco har arbetat med riskbedömning av arbetsutrustningar och maskiner sedan 1995. Redan 2001 valde vi att ackreditera oss för att garantera vår kompetens och varför vi är bäst ämnade för uppdraget, för våra kunder.

Sedan dess har vi gjort tusentals ackrediterade riskbedömningar och hjälpt lika många arbetsgivare säkra sina arbetsplatser mot risker och samtidigt efterleva de lagkrav som gäller då man använder en eller flera arbetsutrustningar, maskiner eller installationer i sin verksamhet.

 
 

Vår ackrediterings omfattning

Ackrediteringsmarke_rgb-färg_5508.png

Klicka på ackrediteringsmärket

Några av alla våra nöjda partners

 
MRF_Payoff_center_pos.png
gustafs_logo_rgb.png
 
 

Kontakta oss

Treffco

Östra Odarslöv 432, 22592 Lund

+46 (0)46 30 61 53

riskbedömning tryckluft riskbedömning kompressor riskbedömning arbetsmiljö