top of page

COVID-19 och hur det påverkar oss och våra kunder

Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fått stora konsekvenser för arbete, fritid och sociala liv. Efter restriktionerna 2020/2021 öppnar företag och organisationer successivt upp igen och letar efter möjligheter att fortsätta verksamheten mer normalt igen. 

Vi på Treffco har satt in en rad åtgärder för att bidra till minskad smittspridning i vårt dagliga arbete som ackrediterat kontrollorgan då vi utför ackrediterade riskbedömningar.

Covid 19

Våra åtgärder för att skydda både er och vår personal

1.

Vi följer noga utvecklingen av covid-19 och löpande information och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

2.

Vi arbetar aktivt med att förebygga smittspridning gällande symptom, hygien, resor och möten då vi utför våra ackrediterade riskbedömningar.

3.

Vid minsta tecken på sjukdom ska medarbetaren stanna hemma till 48 timmar efter att medarbetaren blivit symptomfri, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

4.

Vi utför riskbedömning, rådgivande tjänster samt utbildningar med säkerheten i fokus och med största försiktighet, i samråd med kunden, för att tillsammans se till att rådande riktlinjer och rutiner följs.

5.

Vi kan förlägga fysiska besök för bl.a. riskbedömning tryckluft till utanför ordinarie arbetstid för att minimera risken för smittspridning.

6.

Vi använder personlig skyddsutrustning vid fysiska besök, för er och vår personals säkerhet.

bottom of page