top of page
Ackrediterad riskbedömning

Ackrediterad riskbedömning

2 490,00 krPris

Osäker på vad som ska ingå i en korrekt riskbedömning av er tryckluftanläggning? Ingen fara - vi är ackrediterade av Swedac för just riskbedömning av tryckluftsanläggning i verksamhet. Med oss som partner behöver du inte vara osäker längre.

 

När du anlitar oss behöver du inte vara orolig för att du missar några lagar eller förordningar. Som vår partner vet du också att vi är med dig hela vägen - från dokumenterad riskbedömning, till dess du är klar med åtgärderna.

 

Vi riskbedömer alla storlekar av tryckluftanläggningar, från den lilla bollpumpen i skolans gymnastiksal, till den stora tryckluftsinstallationen i processindustrin eller andningsluftsanläggningen på sjukhuset. 

 

Efter att våra tekniker varit på plats hos er och genomfört en ackrediterad riskbedömning, får ni ett komplett riskbedömningsprotokoll. Det innehåller alla granskade punkter, alla identifierade risker, inte bara arbetsmiljörisker utan även livsmedelsrisker, läkemedelsrisker, elsäkerhetsrisker, brandrisker m.fl. baserat på er unika anläggnings omfattning och vilken bransch ni är verksamma i.

 

Utöver riskerna i anläggningen, innehåller riskbedömningsrapporten även en fullständig förteckning av de kvalitetspunkter som är av värde för er att uppmärksamma och i vissa fall åtgärda. Detta för att nå era egna koncernkrav eller era kunders leverantörskrav. 

 

Till sist innehåller riskbedömningsrapporten även alla i er anläggning identifierade punkter kopplade till miljö och ekonomi. T.ex. vilka åtgärder ni kan vidta i er tryckluftsanläggning för att minimera er miljöpåverkan och göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Tryckluft är redan från början ett dyrt media. Vi hjälper er hålla era tryckluftskostnader till ett minimum.

 

Ni har efter utförd riskbedömning, fri tillgång till vår support i 12 månader. Hit kan ni vända er med frågor ur riskbedömningsrapporten specifikt, eller frågor kring tryckluft generellt.

 

Ingen annan aktör i branschen ger er en lika omfattande och grundlig riskbedömning av er tryckluftsanläggning. Ingen annan i branschen är heller ackrediterad för att göra detta.

 

Er säkerhet. Vårt uppdrag

  • Betalnings och beställningsvillkor:

    Betalning sker mot faktura efter utförd riskbedömning. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta samt påminnelseavgift påförs vid försenad betalning.

    Har ni upp till tre kompressorer placerade i samma kompressorrum, som förser samma tryckluftsnät med tryckluft, rabatterar vi er med upp till 66 % av kostnaden för riskbedömningarna i det utrymmet. Kontakta oss här för mer information.  

    Vid bokning till kommer en distanskostnad om 9,8 kr/km, baserad på avståndet mellan er och vårt huvudkontor. Denna distanskostnad delas upp lika mellan samtliga kunder på var planerad rutt. Tillkommer gör även faktisk logikostnad i de fall övernattning erfordras.

bottom of page