top of page
Ackrediterad filtertest

Ackrediterad filtertest

kr3.860,00Pris

Har ni koncern- eller kundkrav på er tryckluft? Krävs det att ni kan garantera att ni inte tillsätter skadliga eller främmande ämnen i er tryckluft? Kanske har ni något av gränsvärdena i ISO 8573-0 till 9 att nå i er produktion?

 

I så fall kan vi hjälpa er med en ackrediterad filtertest av era tryckluftsfilters funktion. Vi mäter era filters upptagningsförmåga av olja, koldioxid, kolmonoxid samt vatten, mot teknisk specifikation från era filters tillverkare. Vår mätmetod är i enlighet med EN 12021.

 

Har ni erforderliga filter, rätt dimensionerade efter er tryckluftanläggning samt att dess underhåll sköts i enlighet med tillverkarens instruktioner, är chansen god att era filter fungerar enligt teknisk specifikation. Är ni däremot osäkra kring något i ovan är vår rekommendation att en komplett riskbedömning utförs innan vi hjälper er med självafiltertestet.

 

Ni får efter utfört filtertest ett ackrediterat dokument som visar huruvida era filter fungerar i enlighet med tillverkarens specifikation.

 

Vid bokning till kommer en distanskostnad om 9,8 kr/km, baserad på avståndet mellan er och vårt huvudkontor. Denna distanskostnad delas upp lika mellan samtliga kunder på var planerad rutt. Tillkommer gör även faktisk logikostnad i de fall övernattning erfordras.

Prisoptioner
Engangskøb
kr3.860,00
Filtertestabonnemang
Abonnera på era filtertest - spara 10%
kr3.474,00hvert år indtil annulleret
bottom of page