top of page
svensk flagga ikon.png
Här hittar du all information och alla instruktioner du behöver för att efterleva kraven i SERMI

Krav på dokumentation i verkstaden

 

När en kund lämnar in sin bil till din verkstad behöver du bl.a. dokumentera och säkerställa ägarskap av bilen - innan du upprättar arbetsordern. 

Detta gör du enklast genom att använda våra dokumentmallar nedan, som du eller din kundmottagare fyller i tillsammans med kunden vid inlämnandet av bilen.

Dessa dokument är det din verkstads skyldighet att sedan spara under samma period som er SERMI-auktorisation varar (upp till 5 år). Dessa dokument kommer att granska dels vid det oanmälda besöket från oss som CAB och dels under de sista 6 månaderna av er SERMI-auktorisations giltighetstid (under månad 54 till 60 av giltighetstiden).

Dokumenten bör läsas i kronologisk ordning för att skapa full förståelse för processen.

Hur du kommer igång med certifikatet och din app

 

När du som "IO Employee" (mekaniker/tekniker) fått din länk av oss som CAB, för att ladda ner ditt certifikat, följer här en enkel guide för hur du kommer igång:

 

 1. Du får ett mejl till din personliga e-postadress med en länk till en QR-kod. Denna QR-kod scannar du med din telefon. Då startas nedladdningen av appen (från Digidentity) som ditt sermi-certifikat kommer att finnas i.                 

 2. När appen laddats ner i din telefon blir du ombedd att välja en egen 5-siffrig kod. Du får knappa in denna två gånger. (Glöm inte bort koden - det bär en kostnad om du måste begära ett nytt certifikat för att du råkat glömma din kod!)                                                              

 3. När du knappat in din 5-siffriga pinkod två gånger och aktiverat ditt certifikat är du klar. Stäng ner appen. Du ska INTE trycka på något mer, försöka ladda upp någon personlig information eller försöka köpa fler tjänster i appen.

Ordlista:

Digidentity = företaget som tillhandahåller programvaran för appen och som upprättar alla certifikat

SERMI Certificate = ditt personliga SERMI-certifikat (din värdehandling)

IO Employee = mekaniker/tekniker (den som certifikatet är utställt på)

RSS Employee = Remote Service Supplier (fjärrsupport/tredjeparts support)

CAB = Conformity Assessment Body (kontrollorgan typ A för bedömning av överenstämmelse)

Hur du använder ditt certifikat

Vid nedladdning av säkerhets- eller stöldrelaterad data från biltillverkaren kommer det att krävas SERMI-certifikat. Du märker detta genom att det kommer att dyka upp en QR-kod på skärmen när du försöker ladda ned säkerhets- eller stöldrelaterad data från biltillverkaren.

Du som är certifierad kommer vidare såhär:

 1. När du ser QR-koden - starta din Digidentity app i din telefon.                                                         

 2. Scanna QR-koden med appen.                                   

 3. Knappa in din 5-siffriga pinkod.                                   

 4. KLART! Nu släpps du som är certifierad förbi QR-koden och kommer åt den data du behöver.

Video över hur du använder ditt certifikat i tillverkarens portal:

Svårare än så är det inte att använda ditt SERMI-certifikat.

Problem med din app? Följ dessa steg innan du kontaktar vår support

Det är viktigt att du först följt stegen i vår guide nedan, innan du kontaktar oss. Det går ofta att lösa det mesta på egen hand.

Problem:

 1. Appen går inte att ladda ner från App Store eller Google Play

Beskrivning:

 1. Digidentity-appen har specifika enhetskrav. Detta av säkerhetsskäl (t.ex. att operativsystemet inte längre tar emot säkerhetsuppdateringar från mjukvarutillverkaren). Enheter som inte följer dessa krav hindras från att komma åt Digidentity-appen. För de senaste enhetskraven, se Digidentitys FAQ's här: https://helpdesk.digidentity.com/hc/en-us 

Lösning:

 1. Läs igenom FAQ:en för att se aktuella enhetskrav och verifiera att din telefon uppfyller dessa krav.

 2. Se till att din telefon har den senaste programvaru-uppdateringen från tillverkaren.

 3. Om din telefon inte når upp till eller möter kraven, kan du behöva byta ut din telefon.

Problem:

 1. Det går inte att ta emot eller skicka kedjebehörighet(er)

Beskrivning:

 1. IOE's kan inte skicka kedjebehörigheter eller RSSE's kan inte begära eller ta emot kedjebehörigheter

Lösning:

 1. Kontakta vår support på support@treffco.se 

Problem:

 1. Det går inte att logga in på fordonstillverkarens portal

Beskrivning:

 1. IOE kan inte logga in på fordonstillverkarens portal.

Lösning:

 1. Kontrollera att ditt certifikat är giltigt och godkänt.

 2. Kontrollera att du har internetanslutning.

 3. Kontrollera att rätt certifikat är valt i din app.

Problem:

 1. Bortglömd pin-kod

Beskrivning:

 1. IOE kan inte logga in då hen har glömt bort sin pin-kod

Lösning:

 1. Begär nytt certifikat av oss på sermi@treffco.se OBS! Nytt certifikat kostar 495 kr att upprätta och skicka ut.

Problem:

 1. Pin-koden fungerar inte

Beskrivning:

 1. Fel pin-kod har knappats in för många gånger. Detta låser systemet av säkerhetsskäl.

Lösning:

 1. Begär nytt certifikat av oss på sermi@treffco.se OBS! Nytt certifikat kostar 495 kr att upprätta och skicka ut.

Problem:

 1. Borttappad telefon

Beskrivning:

 1. IOE'n har tappat bort sin telefon med sitt sermi-certifikat i.

Lösning:

 1. Begär nytt certifikat av oss på sermi@treffco.se OBS! Nytt certifikat kostar 495 kr att upprätta och skicka ut.

Problem:

 1. QR-koden som skickats ut från oss som CAB fungerar inte.

Beskrivning:

 1. QR-koden i mejlet från oss, för nedladdning av certifikat, är bara giltig i 14 dagar. Efter dessa 14 dagar fungerar inte QR-koden längre.

Lösning:

 1. Begär nytt certifikat av oss på sermi@treffco.se OBS! Nytt certifikat kostar 495 kr att upprätta och skicka ut.

Mer information från Digidentity:

Vad kontrolleras för att ett företag ska bli SERMI-godkänt?

Treffco (CAB) ska kontrollera följande för godkännande av företagets (IO)s juridiska representant eller under inspektion på plats under godkännandets giltighetsperiod.

 1. Dokumenterat ägande av IO, namn på verkställande direktör och juridiskt ombud.

 2. Giltigt landspecifikt identitetskort (till exempel ID-kort / pass) för IO's juridiska representant.

 3. Listan som tillhandahålls av IO över anställda som bör auktoriseras. Kontrollen ska innehålla information om de anställdas ansvar och funktion.

 4. Att IO har ansvarsförsäkring. Lägsta täckningsbelopp: 1 miljon euro för kroppsskada och 0,5 miljoner euro för skada på egendom.

 5. Att IO inte är föremål för en tidigare återkallelse på grund av missbruk.

 6. Bevis på verksamhet inom fordonsområdet (till exempel medlemskap i en relevant förening, medlemskap i en nationell handelsorganisation).

 7. Laglig affärsverksamhet enligt nationella definitioner.

 8. IO-adress.

 9. IO's juridiska ombuds namn mot straffregister.

 10. Förklaring undertecknad av IO's juridiska ombud om att dataskyddsförordningen ska respekteras.

 11. Förklaring undertecknad av IO's juridiska ombud att överensstämmelse med de procedurkrav som anges i avsnitt 6.3.4 säkerställs för all verksamhet som rör fordonssäkerhet.

 12. Åtagande att ge relevanta myndigheter, till exempel polisen all information om en säkerhetsrelaterad operation på deras begäran.

 13. Förpliktelse att informera CAB när företaget är upplöst eller upphör med handeln inom bilindustrin.

 14. Åtagande att omedelbart meddela alla ändringar av information om och tillstånd för IO-anställda (dvs hemvist, anställningsförhållande) till CAB.

Vad krävs av den anställde som arbetar med fordon, för att bli SERMI-auktoriserad?

Treffco (CAB) ska kontrollera följande för auktorisation för den anställde eller under inspektion på plats under godkännandets giltighetsperiod:

 1. Att den anställde inte är föremål för ett tidigare återkallande på grund av missbruk.

 2. Den anställdes hemadress.

 3. Huruvida arbetstagaren förekommer i belastningsregistret.

 4. Att anställningsavtal finns mellan den anställde och IO.

 5. Att den anställde har undertecknat ett avtal för att följa förfarandekraven specificeras i avsnitt 6.3.4.

 6. Godkännande av IO där den anställde är godkänd.

 7. Kopiera (båda sidor) av ett giltigt landspecifikt identitetskort eller motsvarande (till exempel svenskt körkort/ID kort/pass).

Inspektionsintervall för SERMI?

Minst 2 inspektioner ska utföras varav en av dessa sker oanmält under giltighetstiden första 54 månader.

bottom of page