Treffco AB är ett ackrediterat kontrollorgan för tredjepartskontroll genom SWEDAC enligt ISO/IEC 17020 Typ A.

Ackrediteringen gäller för riskbedömningar av tryckluftsinstallationer enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.

År 2001 ackrediteradesföretaget av SWEDAC.

Slide Kunder i framkant med
sin riskhantering