Treffco AB är ett ackrediterat kontrollorgan för tredjepartskontroll genom SWEDAC enligt ISO/IEC 17020 Typ A.

Ackrediteringen gäller för riskbedömningar av tryckluftsinstallationer enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.

Treffco AB har en lång och gedigen erfarenhet inom tryckluftsbranschen.