top of page

Om oss

About: Headliner

Vi på Treffco strävar efter att hjälpa företag och kommuner att utvecklas till säkra och effektiva arbetsplatser, genom att vara en opartisk, oberoende och innovativ partner. 
Vår huvudsakliga expertis är inom riskbedömningar, lagefterlevnad och revisioner, tillsammans med tjänster inom utbildning och teknisk konsultation.
 
Vår målsättning är att hitta långsiktiga samarbeten med våra kunder, för att tillsammans minska våra kunders risker för arbetsplatsolyckor, säkerställa våra kunders lagefterlevnad samt hjälpa våra kunder nå deras leverantörskrav samtidigt som vi effektiviserar deras anläggningar.
Genom vårt arbete vill vi bidra till säkra och effektiva arbetsplatser. Det är det som Er säkerhet. Vårt uppdrag. betyder för oss.

Vi på Treffco har arbetat med och utfört riskbedömningar sedan vi grundades 1995. Efter många år inom tillverkande industri och tryckluftsbranschen insåg vi att behovet av säkrare anläggningar och noggrannare lagefterlevnad i marknaden var stort. Extremt många anläggningar var (och är fortfarande) direkt farliga för den personal som arbetar med eller i närheten av, dessa anläggningar.
För att våra kunder skulle känna sig säkra med vår kompetens som extern oberoende partner, valde vi 2001 att ackreditera oss för riskbedömningar, genom Swedac. Nu behöver vi inte längre övertyga våra kunder om vilken kompetens och erfarenhet vi de facto besitter, ackrediteringen genom Swedac garanterar detta.

Vi strävar efter att alltid utbilda oss i de senaste lagkraven, standarderna och nyaste tekniken för vår bransch. En stor del av vår tid går till att leta upp, läsa, förstå och härleda lagkrav, förordningar och standarder samt att lära oss mer om ny teknik i vår bransch. Allt för att vi ska vara den mest kompetenta och bästa partnern gällande säkerhets- och optimeringsfrågor, för våra partners.

Att anlita just oss för era anläggnings- och säkerhetsfrågor, ska alltid vara en självklarhet för våra kunder och partners.

About: About
About: Welcome
bottom of page