top of page
Våra tjänster
dräger_filtertest.jpg

Tryckluftskvalitet

FUNKTIONSKONTROLL LEDNINGSFILTER

Riskbedömning av trycklufts-filters funktion, bl.a. mot ISO 8573 eller AFS 2006:4 §19.

Online Meeting

Riskutbildning

LÄRARLEDD - BRED OCH OMFATTANDE

Omfattande utbildning kring lagkrav, risker och ansvar vid arbete med och kring tryckluft.

Motorkontroll

SERMI

STÖLD- OCH SÄKERHETSRELEVANT FORDONSINFORMATION

Som oberoende aktör inom fordonsbranschen kommer tillgången till säkerhets-relaterad information att begränsas.

tryckluftsinstallation%20foto%201_edited

Riskbedömning

ACKREDITERAD TJÄNST

Ackrediterad riskbedömning av er tryckluftsanläggning. Innefattande alla lagkrav.

Conference Meeting

Riskutbildning

LÄRARLEDD - ANLÄGGNINGSBASERAD

Vår mycket uppskattade lärarledda riskutbildning, baserad på er anläggning.

Studenter Skriva på sina datorer

Riskutbildning

ONLINE

En webbutbildning kring de vanligaste och allvarligaste riskerna med tryckluft.

ad torkar webb.png

Energioptimering

EFFEKTIVA KOSTNADSBESPARINGAR

Vi hjälper er med direkta och effektiva besparingar med er tryckluft. 

Riskutbildning - online
Fästpunkt 1

Vår riskutbildning online görs i inloggat läge här på vår hemsida. Den tar ca 2 timmar att genomföra, inklusive kunskapsprovet. Allt som behövs är en dator, surfplatta eller smartphone, med internetuppkoppling och ljud.

Efter genomförd utbildning och avklarat kunskapsprov med godkänt resultat får deltagaren ett diplom utfärdat, som berättar att deltagaren genomfört vår riskutbildning online.

Utbildningen fungerar så att deltagaren kan ta med sig kunskapen direkt ut i sin tryckluftanläggning och eliminera de absolut vanligast - men oftast förbisedda - riskerna med tryckluft i verksamhet.

Den syftar också till att skapa en bred förståelse för vilka fler risker det kan finnas på en arbetsplats som har och använder tryckluft - samt hur man arbetar säkert med tryckluft. Den tar också upp de grundläggande lagkraven att känna till då man har tryckluft i sin verksamhet - och hur man efterlever dessa enklast, utan att tumma på säkerheten.

Riskutbildning - lärarledd bred och omfattande
Fästpunkt 2

Vår riskutbildning - lärarledd bred och omfattande, utförs antingen fysiskt på plats hos er, eller digitalt via webben. Vår utbildningsansvarige presenterar och utmanar deltagarna i deras risktänk. Lagkrav och risker gås igenom grundligt och diskuteras i grupp. Tryckluft som media samt fördelar och nackdelar med tryckluften tas upp. Exempel från verkliga anläggningar ute i landet används som exempel och blir utgångspunkter i flera diskussioner.

Uppbyggnaden av den lagstadgade riskbedömningen gås igenom och dess syfte beskrivs i detalj. 

Utbildningen syftar till att skapa en djupare förståelse för vilka risker det kan finnas på en arbetsplats som har och använder tryckluft - samt hur man arbetar säkert med tryckluft. Den tar också upp många av lagkraven att känna till då man har tryckluft i sin verksamhet.

Underlaget i utbildningen uppdateras löpande flera gånger per år. Detta då det ständigt kommer nya lagar, förordningar och standarder som måste efterlevas. Det betyder också att utbildningen är en färskvara. 

Vår rekommendation är att man går utbildningen en gång var tolfte månad. På så sätt missar man inga nya krav eller lagar - och håller sin kunskap om riskförebyggande arbete och tryckluft aktuell, vilket i sin tur leder till säkrare arbetsplatser och färre olyckstillbud.

Riskutbildning - lärarledd anläggningsbaserad
Fästpunkt 3

Vår riskutbildning - lärarledd anläggningsbaserad, innehåller allt som vår riskutbildning - lärarledd bred och omfattande gör. Skillnaden är att denna utbildning är helt och hållet anläggningsbaserad på er tryckluftanläggning.

För att kunna genomföra denna utbildning behöver vi först ha genomfört en ackrediterad riskbedömning av er tryckluftanläggning. Detta för att er specifika anläggning ska kunna ligga till grund för utbildningen. Riskbedömningen kan ni boka här ovan.

Utöver allt som vår riskutbildning - bred och omfattande innehåller så tas här även upp de faktiska risker som finns i er egen tryckluftanläggning och hur ni aktivt arbetar i egen regi för att minimera riskerna hos er - och samtidigt efterlever gällande lagkrav. 

Detta är vårt mest kompletta koncept, där ni får total hjälp med riskidentifieringen i er anläggning, kunskap kring lagkraven som styr och utbildning kring hur ni minimerar risken för tillbud på er arbetsplats. 

 

bottom of page