top of page
norway_flag_edited.jpg
Her finner du all informasjon og instruksjoner du trenger for å overholde kravene til SERMI

Krav til dokumentasjon i verkstedet

 

Når en kunde leverer inn bilen sin til verkstedet ditt trenger du bl.a. dokumentere og sikre eierskap til bilen – før du oppretter arbeidsordren.

Det gjør du enklest ved å bruke våre dokumentmaler nedenfor, som du eller din kundemottaker fyller ut sammen med kunden ved innlevering av bilen.

Det er ditt verksteds plikt å lagre disse dokumentene i samme periode som din SERMI-autorisasjon varer (inntil 5 år). Disse dokumentene vil bli gjennomgått dels under det uanmeldte besøket av oss som CAB og dels i løpet av de siste 6 månedene av SERMI-autorisasjonens gyldighetsperiode (i månedene 54 til 60 av gyldighetsperioden).

Dokumentene bør leses i kronologisk rekkefølge for å skape en full forståelse av prosessen.

De tre vanligste spørsmålene vi får om SERMI og sertifiseringen:

 

Her har vi samlet de vanligste og ofte stilte spørsmålene angående sertifiseringsprosessen for SERMI:

 1. Vi har fått avslag på søknaden vår med henvisning til vår forsikringsdekning. Hva må vi gjøre for å bli godkjent?

  1. Respons: ​Du må sørge for at du har dekning i forsikringsvilkårene for 10 000 000 NOK ved personskade og 5 000 000 NOK for produktskade.                                                                               

 2. Hva slags internasjonalt ID-dokument må du se for å vurdere vår administrerende direktør eller firmaunderskriver og mekaniker?

  1. Respons: Kopi av nasjonalt norsk pass er tilstrekkelig for å bevise søkerens identitet.​     

 3. Hvordan kan vi bevise at vår søkermekaniker har den nødvendige kunnskapen for å få lov til å bli sertifisert for SERMI?

  1. ​Respons: Dette kan du bevise ved å laste opp en kopi av søkerens fagbrev, eller ved verifisert erfaring på minst to år i denne typen arbeid. For eksempel: når det er en arbeidsavtale som strekker seg over mer enn to år og administrerende direktør/bedriftsunderskriver kan skriftlig bekrefte pliktene som mekanikeren hadde i minimum to år.

Slik kommer du i gang med sertifikatet og appen din

 

Når du som "IO-ansatt" (mekaniker/tekniker) har mottatt lenken din fra oss som CAB, for å laste ned sertifikatet ditt, er her en enkel guide til hvordan du kommer i gang:

 1. Du vil motta en e-post til din personlige e-postadresse med en lenke til en QR-kode. Du skanner denne QR-koden med telefonen, eller klikk direkte på linken hvis du åpnet e-posten din på telefonen. Deretter starter nedlastingen av appen (fra Digidentity) som sermisertifikatet ditt skal være i.                                                             

 2. Når appen er lastet ned til telefonen din, blir du bedt om å velge din egen 5-sifrede kode. Du må legge inn dette to ganger. (Ikke glem koden - det er en kostnad hvis du må be om et nytt sertifikat fordi du ved et uhell har glemt koden! Det er også viktig at du gjør dette innen 28 dager etter at du har mottatt lenken, ellers slutter den å fungere – og vi må gjenopprette sertifikatet ditt. Dette medfører også en kostnad.)                                                                                

 3. Når du har tastet inn din 5-sifrede pinkode to ganger og aktivert sertifikatet ditt, er du ferdig. Lukk appen. Du må IKKE trykke på noe annet, ikke prøve å laste opp personlig informasjon eller prøve å kjøpe flere tjenester i appen.

Ordliste:

Digidentity = selskapet som leverer programvaren til appen og som utsteder alle sertifikater

SERMI-sertifikat = ditt personlige SERMI-sertifikat (ditt verdidokument)

IO-ansatt = mekaniker/tekniker (den som sertifikatet er utstedt til)

RSS-ansatt = Ekstern tjenesteleverandør (fjernstøtte/tredjepartsstøtte)

CAB = Samsvarsvurderingsorgan (kontrollorgan type A for samsvarsvurdering)

Slik bruker du sertifikatet ditt

Når du laster ned sikkerhets- eller tyverierelaterte data fra bilprodusenten, vil et SERMI-sertifikat kreves. Du vil merke dette ved at det vises en QR-kode på skjermen når du prøver å laste ned sikkerhets- eller tyverierelaterte data fra bilprodusenten.

Du som er sertifisert vil gå frem som følger:

 1. Når du ser QR-koden – start Digidentity-appen på telefonen.                                                                

 2. Skann QR-koden med appen.                                       

 3. Tast inn din 5-sifrede pin-kode.                                   

 4. KLAR! Nå slipper du som er sertifisert forbi QR-koden og får tilgang til dataene du trenger.           

Video om hvordan du bruker sertifikatet ditt i produsentens portal:

Det er ikke vanskeligere enn det å bruke SERMI-sertifikatet ditt.

Problemer med appen din? Følg disse trinnene før du kontakter vår kundestøtte

 

Det er viktig at du først følger trinnene i vår guide nedenfor, før du kontakter oss. Det er ofte mulig å løse det meste på egenhånd.

Problem:

 1. Appen kan ikke lastes ned fra App Store eller Google Play

Beskrivelse:

 1. Digidentity-appen har spesifikke enhetskrav. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. mottar ikke operativsystemet lenger sikkerhetsoppdateringer fra programvareprodusenten). Enheter som ikke overholder disse kravene, forhindres fra å få tilgang til Digidentity-appen. For de siste enhetskravene, se Digidentitys vanlige spørsmål her: https://helpdesk.digidentity.com/hc/en-us 

Løsning:

 1. Se gjennom de vanlige spørsmålene for å se gjeldende enhetskrav og bekrefte at telefonen din oppfyller disse kravene.

 2. Sørg for at telefonen har den nyeste programvareoppdateringen fra produsenten.

 3. Hvis telefonen ikke når eller oppfyller kravene, kan det hende du må bytte ut telefonen.

Problem:

 1. Kan ikke motta eller sende kjedetillatelse(r)

Beskrivelse:

 1. IOE-er kan ikke sende kjedelegitimasjon eller RSSE-er kan ikke be om eller motta kjedelegitimasjon

Løsning:

 1. Kontakt vår support på support@treffco.se 

Problem:

 1. Det er ikke mulig å logge inn på kjøretøyprodusentens portal

Beskrivelse:

 1. IOE kan ikke logge på kjøretøyprodusentens portal.

Løsning:

 1. Sjekk at sertifikatet ditt er gyldig og godkjent.

 2. Sørg for at du har en internettforbindelse.

 3. Sjekk at riktig sertifikat er valgt i appen din.

Problem:

 1. Glemt pinkode

Beskrivelse:

 1. IOE kan ikke logge på siden han har glemt pinkoden sin

Løsning:

 1. Be om nytt sertifikat fra oss på sermi@treffco.se OBS! Et nytt sertifikat koster 495 SEK å utstede og sende ut.

Problem:

 1. Pinkoden fungerer ikke

Beskrivelse:

 1. Feil pin-kode har blitt tastet inn for mange ganger. Dette låser systemet av sikkerhetsgrunner.

Løsning:

 1. Be om nytt sertifikat fra oss på sermi@treffco.se OBS! Et nytt sertifikat koster 495 SEK å utstede og sende ut.

Problem:

 1. Mistet telefonen

Beskrivelse:

 1. IOE har mistet telefonen med sermi-sertifikatet i den.

Løsning:

 1. Be om nytt sertifikat fra oss på sermi@treffco.se OBS! Et nytt sertifikat koster 495 SEK å utstede og sende ut.

Problem:

 1. QR-koden sendt ut fra oss som CAB fungerer ikke.

Beskrivelse:

 1. QR-koden i e-posten fra oss, for nedlasting av sertifikatet, er kun gyldig i 14 dager. Etter disse 14 dagene fungerer ikke QR-koden lenger.

Løsning:

 1. Be om nytt sertifikat fra oss på sermi@treffco.se OBS! Et nytt sertifikat koster 495 SEK å utstede og sende ut.

Mer informasjon fra Digidentity:

Hva sjekkes for at et selskap skal bli SERMI-godkjent?

Treffco (CAB) skal kontrollere følgende for godkjenning av selskapets (IO) juridiske representant eller under inspeksjon på stedet i godkjenningens gyldighetsperiode.

 1. Dokumentert eierskap til IO, navn på administrerende direktør og prosessfullmektig.

 2. Gyldig landsspesifikk identitetskort (for eksempel ID-kort / pass) for IOs juridiske representant.

 3. Listen levert av IO over ansatte som bør være autorisert. Kontrollen skal inneholde informasjon om de ansattes ansvar og funksjon.

 4. At IO har ansvarsforsikring. Minste dekningsbeløp: 1 million euro for kroppsskade og 0,5 millioner euro for materielle skader.

 5. At IO ikke er gjenstand for en tidligere tilbakekall på grunn av misbruk.

 6. Bevis på aktivitet innen bilbransjen (for eksempel medlemskap i en relevant forening, medlemskap i en nasjonal bransjeorganisasjon).

 7. Lovlig næringsvirksomhet etter nasjonale definisjoner.

 8. IO-adresse.

 9. IOs prosessfullmektigs navn mot strafferegistre.

 10. Erklæring signert av IOs juridiske representant om at databeskyttelsesforordningen skal respekteres.

 11. Erklæring signert av IOs juridiske representant om at overholdelse av prosedyrekravene i avsnitt 6.3.4 er sikret for alle aktiviteter knyttet til kjøretøysikkerhet.

 12. Forpliktelse til å gi relevante myndigheter, som politiet, all informasjon om en sikkerhetsrelatert operasjon på deres anmodning.

 13. Plikt til å informere CAB når selskapet oppløses eller slutter å drive handel i bilindustrien.

 14. Forpliktelse til umiddelbart å varsle CAB om eventuelle endringer i IO-ansattinformasjon og status (dvs. bosted, ansettelsesstatus).

Hva kreves av den ansatte som jobber med kjøretøy for å bli SERMI-autorisert?

Treffco (CAB) skal kontrollere følgende for autorisasjon av den ansatte eller under inspeksjon på stedet i godkjenningens gyldighetsperiode:

 1. At den ansatte ikke er gjenstand for en tidligere tilbakekalling på grunn av overgrep.

 2. Den ansattes hjemmeadresse.

 3. Om arbeidstaker står i arbeidsregisteret.

 4. At det foreligger en arbeidsavtale mellom arbeidstaker og IO.

 5. At arbeidstaker har signert avtale om å overholde prosedyrekravene er spesifisert i punkt 6.3.4.

 6. Godkjenning av IO der den ansatte er godkjent.

 7. Kopi (begge sider) av et gyldig landsspesifikt identitetskort eller tilsvarende (for eksempel svensk førerkort/ID-kort/pass).

Inspeksjonsintervall for SERMI?

Det skal gjennomføres minst 2 inspeksjoner, hvorav en skjer uanmeldt i løpet av gyldighetsperioden de første 54 månedene.

bottom of page