top of page
dansk flagga ikon.png
Her finder du al den information og instruktioner, du har brug for for at overholde kravene fra SERMI

Krav til dokumentation på værkstedet

 

Når en kunde afleverer sin bil på dit værksted, skal du bl.a. dokumentere og sikre ejerskab af bilen – inden arbejdsordren oprettes.

Det gør du nemmest ved at bruge vores dokumentskabeloner herunder, som du eller din kundemodtager udfylder sammen med kunden ved aflevering af bilen.

Det er dit værksteds pligt at gemme disse dokumenter i samme periode, som din SERMI-autorisation varer (op til 5 år). Disse dokumenter vil blive gennemgået dels under det uanmeldte besøg af os som CAB og dels i løbet af de sidste 6 måneder af din SERMI-autorisations gyldighedsperiode (i månederne 54 til 60 af gyldighedsperioden).

Dokumenterne bør læses i kronologisk rækkefølge for at skabe en fuld forståelse af processen.

Sådan kommer du i gang med certifikatet og din app

 

Når du som "IO-emplyee" (mekaniker/tekniker) har modtaget dit link fra os som CAB, for at downloade dit certifikat, er her en simpel guide til, hvordan du kommer i gang:

 

 1. Du modtager en e-mail til din personlige e-mailadresse med et link til en QR-kode. Du scanner denne QR-kode med din telefon eller klik direkte på linket, hvis du åbnede din e-mail på din telefon. Derefter startes download af appen (fra Digidentity), som dit sermi-certifikat vil være i.                 

 2. Når appen er blevet downloadet til din telefon, bliver du bedt om at vælge din egen 5-cifrede kode. Du må indtaste dette to gange. (Glem ikke koden - der er en omkostning, hvis du skal anmode om et nyt certifikat, fordi du ved et uheld har glemt din kode!)                                                              

 3. Når du har indtastet din 5-cifrede pinkode to gange og aktiveret dit certifikat, er du færdig. Luk appen. Du må IKKE trykke på noget yderligere, forsøge at uploade personlige oplysninger eller forsøge at købe yderligere tjenester i appen.

Ordliste:

Digidentity = den virksomhed, der leverer softwaren til appen, og som opretter alle certifikater

SERMI Certificate = dit personlige SERMI-certifikat (dit værdidokument)

IO Employee = mekaniker/tekniker (den, som certifikatet er udstedt til)

RSS Employee = Fjernserviceleverandør (fjernsupport/tredjepartssupport)

CAB = Conformity Assessment Body (kontrolorgan type A til vurdering af overensstemmelse)

Sådan bruger du dit certifikat

Ved download af sikkerheds- eller tyverirelaterede data fra bilproducenten kræves et SERMI-certifikat. Det vil du bemærke ved, at der kommer en QR-kode på skærmen, når du forsøger at downloade sikkerheds- eller tyverirelaterede data fra bilproducenten.

Du, der er certificeret, går frem som følger:

 1. Når du ser QR-koden - start din Digidentity-app på din telefon.                                                              

 2. Scan QR-koden med appen.                                           

 3. Indtast din 5-cifrede pinkode.                                      

 4. KLAR! Nu er du, der er certificeret, sluppet forbi QR-koden og får adgang til de data, du har brug for.

Video om, hvordan du bruger dit certifikat i bilproducentens portal:

Det er ikke sværere end det at bruge dit SERMI-certifikat.

Problemer med din app? Følg disse trin, før du kontakter vores support

Det er vigtigt, at du først følger trinene i vores guide nedenfor, før du kontakter os. Det er ofte muligt at løse det meste på egen hånd.

Problem:

 1. Appen kan ikke downloades fra App Store eller Google Play

Beskrivelse:

 1. Digidentity-appen har specifikke enhedskrav. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. modtager operativsystemet ikke længere sikkerhedsopdateringer fra softwareproducenten). Enheder, der ikke overholder disse krav, forhindres i at få adgang til Digidentity-appen. For de seneste enhedskrav, se Digidentitys ofte stillede spørgsmål her: https://helpdesk.digidentity.com/hc/en-us 

Løsning:

 1. Gennemgå ofte stillede spørgsmål for at se de aktuelle enhedskrav og verificer, at din telefon opfylder disse krav.

 2. Sørg for, at din telefon har den seneste softwareopdatering fra producenten.

 3. Hvis din telefon ikke når eller opfylder kravene, skal du muligvis udskifte din telefon.

Problem:

 1. Kan ikke modtage eller sende kædetilladelse(r)

Beskrivelse:

 1. IOE'er kan ikke sende kædelegitimations-oplysninger, eller RSSE'er kan ikke anmode om eller modtage kædelegitimations-oplysninger

Løsning:

 1. Kontakt vores support på support@treffco.se 

Problem:

 1. Det er ikke muligt at logge ind på køretøjs-producentens portal

Beskrivelse:

 1. IOE kan ikke logge ind på køretøjsproducentens portal.

Løsning:

 1. Tjek, at dit certifikat er gyldigt og godkendt.

 2. Sørg for, at du har en internetforbindelse.

 3. Tjek, at det korrekte certifikat er valgt i din app.

Problem:

 1. Glemt pinkode

Beskrivelse:

 1. IOE kan ikke logge ind, da han har glemt sin pinkode

Løsning:

 1. Anmod om et nyt certifikat hos os på sermi@treffco.se OBS! Et nyt certifikat koster 315 DKr at udstede og sende ud.

Problem:

 1. Pinkoden virker ikke

Beskrivelse:

 1. Den forkerte pinkode er blevet indtastet for mange gange. Dette låser systemet af sikkerhedsmæssige årsager.

Løsning:

 1. Anmod om et nyt certifikat hos os på sermi@treffco.se OBS! Et nyt certifikat koster 315 DKr at udstede og sende ud.

Problem:

 1. Tabt telefon

Beskrivelse:

 1. IOE har mistet sin telefon med sit sermi-certifikat i.

Løsning:

 1. Anmod om et nyt certifikat hos os på sermi@treffco.se OBS! Et nyt certifikat koster 315 DKr at udstede og sende ud.

Problem:

 1. QR-koden sendt ud fra os som CAB virker ikke.

Beskrivelse:

 1. QR-koden i mailen fra os, til download af certifikater, er kun gyldig i 28 dage. Efter disse 28 dage virker QR-koden ikke længere.

Løsning:

 1. Anmod om et nyt certifikat hos os på sermi@treffco.se OBS! Et nyt certifikat koster 315 DKr at udstede og sende ud.

Mere information fra Digidentity:

Hvad kontrolleres for, at en virksomhed bliver SERMI-godkendt?

Treffco (CAB) skal kontrollere følgende for godkendelse af virksomhedens (IO) juridiske repræsentant eller under inspektion på stedet i godkendelsens gyldighedsperiode.:

 1. Dokumenteret ejerskab af IO, navn på administrerende direktør og juridisk repræsentant.

 2. Gyldigt landespecifikt identitetskort (for eksempel ID-kort / pas) for IO's juridiske repræsentant.

 3. Listen leveret af IO over medarbejdere, der bør være autoriseret. Kontrollen skal indeholde oplysninger om medarbejdernes ansvar og funktion.

 4. At IO har ansvarsforsikring. Minimumsdækningsbeløb: 1 mio. EUR for personskade og 0,5 mio. EUR for tingskade.

 5. At IO ikke er omfattet af en tidligere tilbagekaldelse på grund af misbrug.

 6. Bevis for aktivitet inden for bilindustrien (f.eks. medlemskab af en relevant sammenslutning, medlemskab af en national brancheorganisation).

 7. Juridisk virksomhed i henhold til nationale definitioner.

 8. IO adresse.

 9. IOs juridiske repræsentants navn mod straffeattester.

 10. Erklæring underskrevet af IO's juridiske repræsentant om, at databeskyttelsesforordningen skal respekteres.

 11. Erklæring underskrevet af IO's juridiske repræsentant om, at overholdelse af de proceduremæssige krav angivet i afsnit 6.3.4 er sikret for alle aktiviteter relateret til køretøjssikkerhed.

 12. Forpligtelse til at give relevante myndigheder, såsom politiet, alle oplysninger om en sikkerhedsrelateret operation efter deres anmodning.

 13. Pligt til at underrette CAB, når virksomheden opløses eller ophører med at handle i bilindustrien.

 14. Forpligtelse til straks at underrette CAB om eventuelle ændringer i IO-medarbejderoplysninger og -autorisation (dvs. bopæl, ansættelsesstatus).

Hvad kræves der af den medarbejder, der arbejder med køretøjer, for at blive SERMI-autoriseret?

Treffco (CAB) skal kontrollere følgende for autorisation af medarbejderen eller under inspektion på stedet i godkendelsens gyldighedsperiode:

 1. At medarbejderen ikke er omfattet af en tidligere tilbagekaldelse på grund af misbrug.

 2. Medarbejderens hjemmeadresse.

 3. Om medarbejderen optræder i ansættelsesregisteret.

 4. At der eksisterer en ansættelseskontrakt mellem medarbejderen og IO.

 5. At medarbejderen har underskrevet en aftale om at overholde de proceduremæssige krav fremgår af afsnit 6.3.4.

 6. Godkendelse af IO, hvor medarbejderen er godkendt.

 7. Kopi (begge sider) af et gyldigt landespecifikt identitetskort eller tilsvarende (f.eks. svensk kørekort/id-kort/pas).

bottom of page